Takfönster T35 M

För T35M-takprofilen erbjuder vi matchande genomskinliga, enhudsplåtar gjorda av biaxiellt sträckt styv PVC för inre och yttre applikationer på tak och tak.

Beskrivning

Takfönster T35 M

Tack vare sin höga kemikaliebeständighet och goda motståndskraft mot hagel och stötar är den klara plåten profilerad genom extrudering särskilt lämplig för användning inom jordbruket. Den biaxiala sträckningen bevarar materialegenskaperna under hela dess livslängd och fungerar utan kemiska tillsatser, som ofta orsakar för tidig åldring av arken.

  • material: PVC, kristallklart
  • tjocklek: 0.9 mm
  • total bredd: 1080
  • ljusgenomsläpplighet: 79 %
  • böjspänning: (ISO 178) 98 MPa
  • Elasticitetsmodul: (ISO 178) 3900 MPa
  • drag- och slaghållfasthet: (EN ISO 8256) 1200 kJ/m2
  • linjär termisk expansion: (EN ISO 11359-2) 67 x 10-6 K-1
  • klass av brandreaktion: (EN 13501-5) B s1 d0