Integritetspolicy

(Status november 2020)

Tack för ditt intresse för vår webbplats. Skyddet av din integritet är viktigt för oss. I denna dataskyddsförklaring hittar du information om vilka uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats (i det följande kallad "webbplats") och hur dessa uppgifter behandlas och används. En del av dessa uppgifter är personuppgifter (såsom e-postadress, IP-adress etc.), vars insamling, bearbetning och användning är föremål för lagstadgade bestämmelser.

1. Den registeransvariges namn och kontaktuppgifter, kontaktpunkt för dataskyddsförfrågningar

Den enhet som är ansvarig för datainsamling, bearbetning och användning är:

Polmetal GmbH
Landsberger Strasse 226
12623 Berlin
Tyskland
E-post: datenschutz@polmetal.de
Telefon: 030 920 300 900
 

Vänligen rikta dina frågor angående dataskydd till ovannämnda adress eller e-postadress.

2. Insamling och lagring av personuppgifter vid besök på webbplatsen samt typen och syftet med deras användning

När du går in på vår webbplats skickar webbläsaren som används på din slutenhet automatiskt information till servern på vår webbplats. Denna information lagras tillfälligt i en så kallad loggfil. Följande information samlas in utan ditt ingripande och lagras tills automatisk radering:

 • IP-adress för den begärande datorn,
 • Datum och tid för åtkomst,
 • Namn och webbadress till filen som nås,
 • Webbplats från vilken åtkomsten gjordes (referens-URL),
 • Den webbläsare som används och, om tillämpligt, operativsystemet på din dator samt namnet på din åtkomstleverantör

Ovanstående uppgifter kommer att behandlas av oss för följande ändamål:

 • Att säkerställa en smidig anslutning av webbplatsen,
 • För att säkerställa en bekväm användning av vår webbplats,
 • Utvärdering av systemsäkerhet och stabilitet, och
 • För andra administrativa ändamål

Den rättsliga grunden för databehandling är art. 6 para. 1 sid. 1 lit. f DSGVO. Vårt legitima intresse följer av de syften som anges ovan. I inget fall använder vi de insamlade uppgifterna i syfte att dra slutsatser om din person.

3. Kontaktformulär

När du använder kontaktformuläret på vår webbplats måste du uppge ditt för- och efternamn, e-postadress och telefonnummer så att vi kan svara på din förfrågan. Vi använder personuppgifter som du lämnar i detta sammanhang enbart i syfte att kontakta dig och behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer att raderas efter att vi har slutfört behandlingen av din förfrågan. Så är fallet när omständigheterna tyder på att saken i fråga är slutgiltigt klarlagd och under förutsättning att det inte finns några lagstadgade lagringsskyldighet som talar emot det. Den rättsliga grunden för denna databehandling är art. 6 sid. 1 GDPR. Vårt berättigade intresse följer av ovan nämnda syfte med databehandlingen. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för databehandling art. 6 GDPR.

4. Livechatt

Livechattfunktionen finns tillgänglig på vår hemsida. För detta ändamål använder vi plugin-programmet 3CX Live Chat & Talk från en tredjepartsleverantör. När vi använder livechatten samlar vi in ​​information om din IP-adress samt innehållet du skickar till oss. Vi använder denna information endast i syfte att kunna behandla din begäran. Dina uppgifter kommer att raderas efter att vi har slutfört behandlingen av din begäran. Så är fallet när det av omständigheterna framgår att saken i fråga är slutgiltigt klarlagd och under förutsättning att det inte föreligger någon lagstadgad lagringsskyldighet som talar emot det. Den rättsliga grunden för denna databehandling är art. 6 sid. 1 GDPR. Vårt berättigade intresse följer av ovan nämnda syfte med databehandlingen. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för databehandlingen art. 6 GDPR.

5. Nyhetsbrev

På vår hemsida har du möjlighet att prenumerera på ett kostnadsfritt nyhetsbrev. För detta ändamål är det nödvändigt att ange din e-postadress. När vi skickar nyhetsbrevet använder vi tjänster från tredje parts leverantörer baserade i USA, som kan använda din e-postadress uteslutande i syfte att skicka nyhetsbrevet å våra vägnar. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke enligt art. 6 sid. 1 GDPR. För detta ändamål använder vi den dubbla opt-in-proceduren, med hjälp av vilken du slutligen registrerar dig för vårt nyhetsbrev via en bekräftelselänk. Dina uppgifter kommer att behandlas under hela prenumerationen.

Anmärkning om ångerrätt

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att skicka ett meddelande till datenschutz@polmetal.de eller använda alternativet för att avsluta prenumerationen i slutet av varje nyhetsbrev.

Spårning av nyhetsbrev

Vi använder så kallad nyhetsbrevspårning för att utvärdera nyhetsbrevets öppningsfrekvens och dina klick inom nyhetsbrevet. Vi använder den här tekniken för att fastställa graden av intresse för vissa ämnen och för att mäta effektiviteten av våra kommunikationsåtgärder. Den rättsliga grunden för databehandlingen är art. 6 sid. 1 GDPR. Vårt berättigade intresse följer av ovan nämnda syften för datainsamling. Uppgifterna lagras pseudonymt. Vi utbyter inte denna data med någon och vi gör inga försök att associera "klick-genom" med individuella e-postadresser.

6. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små datapaket som webbläsaren du använder sparar på din slutenhet på vår uppmaning. De orsakar ingen skada där. Uppgifterna som samlas in med hjälp av cookies är anonymiserade eller pseudonymiserade – det är inte möjligt för oss att fastställa din identitet utifrån den lagrade informationen. Beroende på lagringsperioden görs en skillnad mellan session och permanenta cookies. Sessionscookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Användningen av sessionscookies tjänar till att göra användningen av vårt erbjudande trevligare för dig. Permanenta kakor har å andra sidan en livslängd på upp till 10 år (permanenta kakor). Permanenta cookies finns kvar på din dator och gör att vi kan känna igen din dator nästa gång du besöker oss. Dessa cookies tjänar i synnerhet till att göra vårt erbjudande användarvänligt, effektivare och säkrare.

7. Användning av Google Analytics

Google Analytics används på vår webbplats för att samla in information om användarbeteendet för besökare på vår webbplats. Leverantören av Google Analytics är Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat "Google"). Google Analytics är tänkt att ge oss insikter om huruvida vi möter behoven hos användarna av vår webbplats och vad vi kan förbättra. I detta sammanhang skapas pseudonymiserade användarprofiler och cookies (se under punkt 6.) används. Google använder cookies för att lagra information om vilka sidor du besöker, hur länge du stannar på sidan, hur du kom dit och vad du klickar på. De cookies som används av Google Analytics är: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv _ga. _gid.

Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. IP-adresserna är anonymiserade så att en tilldelning inte är möjlig (IP-maskering). Google kommer att använda denna information för vår räkning i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Under inga omständigheter kommer din IP-adress att slås samman med annan Google-data. Denna information kan också komma att överföras till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter för vår räkning.

Den rättsliga grunden för databehandling är ditt samtycke enligt art. 6 (1) sid. 1 lit. en DSGVO. Du kan också förhindra insamling av data som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) av Google och behandlingen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin som finns tillgänglig på följande länk : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de [extern länk]. Som ett alternativ till webbläsarplugin, speciellt för webbläsare på mobila enheter, kan du också förhindra insamling av data från Google Analytics genom att klicka på denna länk [extern länk]. En opt-out-cookie kommer att ställas in, som förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. Opt-out-cookien är endast giltig i denna webbläsare och endast för vår webbplats och lagras på din enhet. Om du tar bort cookies i den här webbläsaren måste du ställa in opt-out-cookien igen.

8.Google Maps

På vår hemsida använder vi Google Maps (API) från Google. Google Maps är en webbtjänst för att visa interaktiva (land)kartor för att visuellt presentera geografisk information. Genom att använda denna tjänst kommer du att se vår plats och det blir lättare för dig att hitta oss.

Information om din användning av vår webbplats (som din IP-adress) överförs till Googles servrar i USA och lagras där när du öppnar de undersidor där Google Maps-kartan är integrerad. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto via vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas ditt konto direkt. Om du inte vill att din data ska kopplas till din Google-profil måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar din data (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering utförs särskilt i enlighet med art. 6 para. 1 sid. 1 lit. f DSGVO på grundval av Googles legitima intressen i visning av personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad utformning av dess webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta Google för att utöva denna rätt.

Om du inte samtycker till framtida överföring av dina data till Google i samband med användningen av Google Maps, har du också möjlighet att helt inaktivera Google Maps webbtjänst genom att stänga av JavaScript-applikationen i din webbläsare. Google Maps och därmed även kartvisningen på denna webbplats kan då inte användas.

Du kan se Googles användarvillkor här., de ytterligare användarvillkoren för Google Maps finns här.. Detaljerad information om dataskydd i samband med användning av Google Maps finns i Googles sekretesspolicy.

9. YouTube

Videon som används för vår företagspresentation på vår webbplats lagras på www.youtube.com och kan spelas upp direkt från vår webbplats. När du ringer upp undersidorna där videoinnehållet är inbäddat, överförs information om din användning av vår webbplats (som din IP-adress) till Googles servrar som operatör av YouTube-tjänster, belägen i USA, och lagras där. Detta sker oavsett om Google eller YouTube tillhandahåller ett användarkonto via vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas ditt konto direkt. Om du inte vill att din data ska kopplas till din Google-profil måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar din data (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering utförs särskilt i enlighet med art. 6 sid. 1 GDPR på grundval av Googles legitima intressen av visning av personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad design av sin webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta Google för att utöva denna rätt.

Mer information om dataskydd i samband med användning av inbäddat YouTube-innehåll finns i Googles användarvillkor och i Googles sekretesspolicy.

10. Den registrerades rättigheter

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt till ett brett spektrum av rättigheter till information och ingripande med avseende på uppgifterna om dig om respektive lagkrav är uppfyllda. I detalj:

 • Enligt art. 15 GDPR kan du begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss. I synnerhet kan du begära information om ändamålen med behandlingen, kategorin av personuppgifter, kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringsperioden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandling eller invändning, förekomsten av en reklamationsrätt, ursprunget till dina uppgifter om de inte har samlats in av oss, samt förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering och, om tillämpligt, meningsfull information om dess detaljer. Du kan också begära meningsfull information om detaljerna i sådant beslutsfattande, samt om vilka garantier som finns i enlighet med artikel 46 i GDPR i händelse av att dina uppgifter vidarebefordras till tredjeländer;
 • I enlighet med art. 16 GDPR kan du begära omedelbar rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras av oss;
 • Enligt art. 17 GDPR kan du begära radering av dina personuppgifter som lagras av oss, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig skyldighet, av skäl av allmänt intresse eller för påståendet , utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • I enlighet med art. 18 GDPR kan du begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter så länge riktigheten av dina uppgifter, som du bestrider, verifieras, om du vägrar radering av dina uppgifter på grund av olaglig databehandling och istället begär begränsningen av behandlingen av dina uppgifter, om du behöver dina uppgifter för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk efter att vi inte längre behöver dessa uppgifter efter att syftet har uppnåtts, eller om du har gjort en invändning på grund av din speciella situation så länge det ännu inte har fastställts om våra legitima grunder råder;
 • Enligt art. 19 GDPR är vi skyldiga att informera alla mottagare till vilka personuppgifter har lämnats ut om eventuell rättelse, radering eller begränsning av behandlingen, om inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerlig ansträngning. Du har rätt att bli informerad om dessa mottagare;
 • I enlighet med art. 20 GDPR har du rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig;
 • I enlighet med art. 7 GDPR kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Detta får till följd att vi inte längre kan fortsätta den databehandling som baserades på detta samtycke för framtiden;
 • Enligt artikel 77 i GDPR kan du, utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder, lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig bryter mot GDPR. För detta ändamål kan du i regel kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostadsort.

11. Rätt till invändning

Om dina personuppgifter behandlas utifrån berättigade intressen enligt art. 6 GDPR har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter enligt art. 21 GDPR, under förutsättning att det finns skäl för att göra det som härrör från just din situation eller att invändningen riktar sig mot direktreklam. I det senare fallet har du en generell invändningsrätt, som genomförs av oss utan att ange en viss situation.

Om du vill utöva din rätt till återkallelse eller invändning, skicka bara ett e-postmeddelande till datenschutz@polmetal.com.

12. Datasäkerhet

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. förfrågningar till den ansvarige). Du kan känna igen en krypterad anslutning genom strängen "https://" och låssymbolen i din webbläsares rad.

13. Tillämpningsområde och ändring av dessa dataskyddsbestämmelser

Om vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser, gäller denna deklaration inte för datainsamling och användning på de länkade webbplatserna.

På grund av vidareutvecklingen av vår webbplats eller på grund av ändringar i juridiska eller officiella krav, kan det bli nödvändigt att ändra dessa dataskyddsbestämmelser. Du kan när som helst komma åt och skriva ut de aktuella dataskyddsbestämmelserna på webbplatsen.