Avtryck

Information enligt 5 § TMG:

Polmetal GmbH
Landsberger Strasse 226
12623 Berlin

Representerad av:

Piotr Nowicki

Kontakt:

Telefon: 030/920 300 900
Fax: 030/340 459 30
E-post: office@polmetal.de

Anmälan i registret:

Anteckning i handelsregistret.
Registerdomstol: Charlottenburg
Registernummer: 185934 B

Moms-ID:

momsregistreringsnummer enligt §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 292 756 718

Ansvarsfriskrivning

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lagstiftning i enlighet med § 7, paragraf 1 i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt 8 till 10 §§ TMG är vi dock inte skyldiga som tjänsteleverantör att övervaka överförd eller lagrad tredjepartsinformation eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar förblir opåverkade av detta. Ansvar i detta avseende är dock möjligt först från den tidpunkt då ett konkret lagöverträdelse blir känt. Om vi ​​blir medvetna om motsvarande överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser från tredje parter vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte kännas igen vid tidpunkten för länkningen. Permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimligt utan konkreta indikationer på en lagöverträdelse. Om vi ​​blir medvetna om några överträdelser av lagen kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Copyright

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsens operatörer omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Duplicering, bearbetning, distribution och all form av utnyttjande utanför upphovsrättens gränser kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören, respekteras tredje parts upphovsrätt. I synnerhet är innehåll från tredje part markerat som sådant. Skulle du ändå bli medveten om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi ​​blir medvetna om några intrång kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.